flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

УЗАГАЛЬНЕННЯ

організації розгляду звернень громадян, запитів і звернень народних депутатів Ірпінським міським судом Київської області.

Виконання вимог Законів України „Про звернення

громадян” та  „Про статус народного депутата ”

 

 

На виконання Тематики аналітичних досліджень (узагальнень) в місцевих загальних судах Київської області, яка затверджена Наказом в.о. начальника ТУ ДСА України в Київській області від 08.07.2014, Ірпінським міським судом Київської області проаналізовано інформацію щодо стану організації розгляду звернень громадян, запитів та звернень народних депутатів за перше півріччя 2016 року.

Для належного виконання покладених обовязків апарат суду в своїй роботі керується відповідними нормативно-правовими актами, зокрема: Законом України «Про звернення громадян», Законом України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», Законом України «Про статус народного депутата», Інструкцією з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 348 (далі – Інструкція), із змінами, та інші.

        Після надходження звернень та запитів громадян до суду, які приймає старший секретар суду, вони передаються голові суду для накладення резолюції (розписується на особу, яка буде розглядати дане звернення чи запит). Потім старший секретар суду реєструє дане звернення в журналі реєстрації пропозицій, скарг та заяв (далі звернення) громадян і заводить відповідну картку в системі автоматизованого документообігу суду, де заповнюються такі дані: дата надходження звернення, прізвище ім’я та по-батькові заявника  або назва організації чи установи, їх адреса, робиться відмітка про взяття на контроль даного звернення, записується короткий зміст звернення та безпосереднього виконавця звернення. Після чого дане звернення передається безпосередньо особі для виконання. Діловодство за зверненнями громадян  у суді ведеться згідно з Інструкцією з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднання громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженою постановою Кабміну України від 14.04.1997 року № 348, із змінами.

Реєстрація, облік та зберігання скарг, інформаційних запитів та інших інформаційних листів проводиться у відповідності до вимог Інструкції з діловодства у місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, Апеляційному суді Автономної Республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ, затвердженої Наказом Державної судової адміністрації України від 17 грудня 2013 року № 173, Положення про автоматизовану систему документообігу суду від 02.04.2015р., затвердженої Рішенням Ради суддів України від 02.04.2015р. № 45 з подальшими змінами.

Станом на 01 липня 2016 року до суду надійшли різного  роду звернення, які доцільно розділити за їх інформаційним змістом.

Так, протягом першого півріччя 2016 року до Ірпінського міського суду Київської області надійшло 121 письмове звернення громадян, з них:

·        70 заяв та клопотання, в яких викладено прохання громадян про надання інформації та вирішення питань, що стосуються судового розгляду справ, також звернення щодо архівних справ та заяви іншого характеру, наприклад: про видачу повторних виконавчих листів, про направлення рішень суду, інші;

·        26 листів інформаційного характеру, які не потребували надання відповіді, однак, з ними ознайомили суддів та апарат суду;

·        9 інформаційних запитів щодо надання інформації про роботу Ірпінського міського суду, з яких запити в порядку ЗУ «Про доступ до публічної інформації»;, запити, зокрема, стосувались направлення відомостей, які містяться в деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, подані суддями за 2015 рік, інші;

·        16 скарг та заяв на дії апарату Ірпінського міського суду. Всі скарги розглянуті.

Відповіді на всі заяви щодо отримання копії рішення чи іншого процесуального документу, одержання інформації, що відноситься до категорії публічної надаються громадянам та організаціям в передбачений Законом термін відповідальною особою.

Мають місце скарги на дії працівників апарату суду. В більшості дані скарги не обґрунтовані, однак для розгляду даних скарг також проводяться службові перевірки та відбираються пояснення відповідних працівників. За результатами проведених перевірок, на підставі пояснень працівників громадянам та організаціям надається обґрунтована відповідь в термін, передбачений законодавством.

За бажанням скаржників розгляд скарг відбувається за їх участю.

Повідомляємо, що за період першого півріччя 2016 року при розгляді всіх скарг від громадян та організацій службовими перевірки не було встановлено порушення працівниками суду норм діючого процесуального законодавства.

  За перше півріччя 2016 року до суду депутатські  звернення не надходили.

Здійснюється суворий контроль щодо недопущення порушень строків розгляду звернень. Інформація стосовно роботи з розгляду звернень громадян обговорюється на оперативних нарадах.

 Всі звернення, що надійшли від громадян та юридичних осіб до суду, розглянуті без порушень строків.

 Своєчасний розгляд заяв та скарг громадян знаходиться під постійним контролем голови суду та керівника апарату суду.

 Враховуючи наведене, стан організації роботи зі зверненнями громадян, запитами і зверненнями народних депутатів, виконання вимог Законів України «Про звернення громадян» та «Про статус народного депутата» в Ірпінському міському суді Київської області протягом І півріччя 2016 року можна вважати задовільним.